Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015

Art Journal 4th,6th January

Hi every one!I started Art Journal on Sunday and I love it!Today I will show you the page which I made on Sunday and the page which I made yesterday and today.
 I made this on Sunday.
I made this yesterday and today.Yesterday I saw some drawings of an artist, and one of them was this fish.I liked it and I try to draw it.I did the colorful background with pencil's scrap (ξύσμα).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου